Označovanie hydraulických olejov

Úlohou hydraulikých kvapalín je prenos energie s čo najmenšími stratami spôsobené trením a opotrebením.
Požiadavky na fektívnejšie využitie energie, zníženie trenia a zvýšenie mechanickej účinnosti si vynucujú konštrukčné zmeny hydraulických systémov a zvýšené nároky na hydraulické kvapaliny
 
Väčšina hydraulický systémov bude fungovať správne aj pri použití rôznych kvapalín ako je multi-rozsahový motorový olej alebo kvapalina pre automatické prevodovky (ATF) a samozrejme konvenčné hydraulické oleje proti opotrebeniu (AW), za predpokladu, že je správne zvolená viskozita.

Viskozita je jedným z najdôležitejších faktorov pri výbere hydraulického oleja. Nezáleží na tom, aká dobrá je odolnosť proti opotrebeniu, proti oxidácii a aké sú antikorózne vlastnosti hydraulického oleja, ak viskozita nie je správne prispôsobená rozsahu prevádzkových teplôt v hydraulickom systéme, potom nieje možné  dosiahnuť maximálnu životnosť daného zariadenia .
 

Posúdenie správnej viskozity hydraulického oleja pre konkrétny hydraulický system, zahŕňa posúdenie niekoľkých vzájomne závislých parametrovh. Jedná sa o:
  • viskozita pri minimálnej teplote
  • maximálna očakávaná prevádzková teplota (ktorá je ovplyvnená maximálnou teplotou okolia)
  • prípustná a optimálna viskozita pre jednotlivé časti systému


Ak sú tieto parametre známe, dá sa definovať správná viskozita oleja, ktorú určuje viskozitno / teplotná charakteristika. Pomocou tejto chrakteristiky je možné vybrať vhodný druh hydraulického oleja - obyčajne AW hydraulickú kvapalinu, definovanú podľa triedy viskozity ISO (VG) čísla.

 

Zvýšené nároky na hydraulické oleje

Menšie okruhy a menej optimálny tvar a veľkosť retenčných nádrží znamenajú rýchlejšie prietoky v pomere k objemu kvapaliny. Minimálne vôle hydraulicky ovládaných prvkov si vyžadujú, aby bola kvapalina dobre filtrovaná jemným filtrom a to aj za prítomnosti vody. Dôsledkom sú vyššie tlaky a teploty pôsobiace na hydraulický systém a tým sa zvyšuje riziko penenia, oxidácie a kavitácie. Vznikajú tak podmienky pre tvorbu kalov a úsad. Dochádza k väčšiemu opotrebeniu ventivlov a hydrogenerátoru a je nutná častejšia výmena filtrov.

Z tohoto dôvodu sa v poslednej dobe prestáva pozerať na hydraulickú kvapalinu ako na nenáročný spotrebný materiál. Stáva sa dôležitým konštrukčným prvkom, od ktorého sa očakáva trvanlivosť a spoľahlivosť počas dlhej doby životnosti zariadenia.

 

 Správny výber hydraulického oleja

Kvapalina pre automatické prevodovky, multi-rozsahové motorové oleja a vysoko viskozitné (AWH) hydraulické kvapaliny proti opotrebeniu sa najčastejšie používajú v hydraulikých systémoch, ktoré vyžadujú široký rozsah prevádzkových teplôt. Tieto oleje majú vyšší viskozitný index, ako hydraulické oleje AW vďaka pridaniu aditív. Čím vyšší viskozitný index kvapaliny, tým je  menšie kolísanie viskozity pri teplotnýc zmenách.

To znamená, že ak je napríklad použitá kvapalina ATF (46) v hydraulickom systéme, je možné pracovať s vyššou prevádzkovou teplotou hydrauliky, než viskozita kvapaliny klesne pod optimálnu, ako v prípade použitia ISO VG46 AW hydraulického oleja .

Pri výbere hydraulického oleja s vysokou viskozitou, by mala byť výrobcom určená minimálna prípustná viskozita navýšená o 30% pre prípad straty viskozity.

Aditiva na úpravu viskozitného indexu môžu mať negatívny vplyv na deemulgačné vlastnosti kvapaliny a vlastnosti pri konta so vzduchom. Z tohto dôvodu, niektorí výrobcovia hydraulických zariadení odporúčame, aby tieto typy kvapalín sa používali iba v prípade špecifických prevádzkových podmienok.

Pokiaľ ide o správny výber hydraulického oleja, je dobré ( i z komerčného dôvodu - zachovanie záruky) dodržovať doporučenia výrobcu. V starších zariadeniach, ktoré  podávajú dobrý výkon a vykazujú dobrú životnosť, neni dôvod meniť typ hydraulického oleja, za ten ktorý sa v nich aktuálne používa. 

 

Klasifikácia hydraulických kvapalín

Rozdelenie hydraulických kvapalín podľa normy ISO 6743/4 

Označenie
popis
HH
Rafinovaný ropný olej bez prísad
HL
+ prisady proti korózii a oxidácii
HM
HL + protioderové prísady
HV
HM + prísada na zvýšenie viskozitného indexu
 
 
 
Rozdelenie hydraulických kvapalín podľa normy ISO 6743/4
 
Označenie
popis
HL
                                   H – hydraulická kvapalina, L – antikorózne a antioxidačné prísady
HLP
P – protioderové prísady
HLPD
D – detergentné vlastnosti
HVLP
 V – prísady na zníženie závislosti viskozity na teplote
HVLPD