API - Výkonová norma motorových olejov

Klasifikácia API - American Petroleum Institute jednáná sa o americkú normu, ktorú definuje americký inštitút. Táto norma sa používa aj na európskom kontinete spolu s európskou normou ACEA. Norma API je všeobecne menej náročná na parametre oleja v porovnaní s normou ACEA.
 
Táto norma rozlišuje motorové oleje podľa typu motora na zážihové (benzínové) označené písmenom "S" (= Service) a vznetové(naftové) označené písmenom "C" (= Commercial). Výkonový stupeň je vyjadrený pre daný typ motora ďalším písmenom (od "A" vyššie). Čím je toto písmeno v abecede ďalej, tým kvalitnejší je olej. Spravidla platí, že ak je ako prvá uvedená špecifikácia "S", je olej určený predovšetkým pre benzínové motory, ak "C" , pre naftové motory.
 
Špecifikácia API odráža vývoj mazív na americkom kontinente, preto pri vyšších triedach nevyhovuje tak úplne podmienkam pre európske motory (americké a európske motory sú konštrukčne, objemovo a výkonovo odlišné, čo sa okrem iného prejavuje aj v odlišných nárokoch na obsah prísad tvoriacich pri spalovaní popol).
 
Označovanie osobných aut podľa normy API
API-specifikacia-casova-osa
 
Aktuálna najvyššia norma:
API SN  - Zavedená v októbri 2010 pre všetky autá od 2011 a staršie, kde je potrebné poskytnúť vyššiu ochranu piestov pri vysokých teplotách, kde je požadovaná prísnejšia kontrola kalu a kompatibility s tesneniami. Klasifikácia SN zaručuje lepšiu ochranu turbodúchadla a ochranu motoru prevádzkovanom na etanol do E85. Zároveň hovorí o vyššej kontrole emisií a nižšej spotrebe paliva.
 
Označovanie podľa API pre benzínové motory 
Trieda API
Stav
Použitie oleja
 SN
Aktuálna
Zavedená v októbri 2010 pre všetky autá od 2011 a staršie, kde je potrebné poskytnúť vyššiu ochranu piestov pri vysokých teplotách, kde je požadovaná prísnejšia kontrola kalu a kompatibility s tesneniami. Klasifikácia SN zaručuje lepšiu ochranu turbodúchadla a ochranu motoru prevádzkovanom na etanol do E85. Zároveň hovorí o vyššej kontrole emisií a nižšej spotrebe paliva.
 SM
Aktuálna
Pre všetky súčasné motory. Kategórie bola zavedená 30. Novembra 2004. Oleje klasifikácie SM obsahujú aditíva na kontrolu depozít, na zníženie oxidácie oleja, zníženie opotrebenia a aditíva zlepšujúce vlastnosti oleja v nízkych teplotách.
SL
Aktuálna
Pre všetky súčasné motory aj staršie motory. Kategórie zavedená v roku 2001.
SJ
Aktuálna
Pre motory z roku 1996 a mladšie.
SH
Zastaralá
Pre motory z roku 1996 a staršie. Olej obsahuje aditíva na kontrolu depozít, na zníženie oxidácie oleja, zníženie opotrebenia a aditíva proti korózii.
SG
Zastaralá
Pre motory z roku 1989 - 1993. Olej obsahuje aditíva na kontrolu depozít, na zníženie oxidáce oleja, zníženie opotrebenia a aditíva proti korózii.
SF
Zastaralá
Pre motory z roku 1980 - 1989. Obsahuje aditíva na zvýšenie oxidačnej stability a adiíiva proti opotrebeniu, aditíva na kontrolu tvorby usadenín v nízkych aj vysokých teplotách, pre ochranu proti opotrebeniu a korózii.
SE
Zastaralá
Pre motory z roku 1971 - 1979. Obsahuje aditíva zabraňujíce oxidácii oleja, aditíva na kontrolu tvorby usadenín v nízkych aj vysokých teplotách, na ochranu proti opotrebeniu a korózii.
SD
Zastaralá
Pro motory z roku 1968 - 1970. Obsahuje aditíva na kontrolu tvorby usadenín v nízkych aj vysokých teplotách, na ochranu proti opotrebeniu a korózii.
SC
Zastaralá
Pro motory z roku 1964 - 1967. Obsahuje aditíva na kontrolu tvorby usadenín v nízkych aj vysokých teplotách, na ochranu proti opotrebeniu a korózii.
SB
Zastaralá
Pre staršie motory vyžadujíce minimálnu ochranu aditívami. Túto normu je možné použiť iba vtedy, ak je vyslovene vyžadovaná výrobcom.
SA
Zastaralá
Pre staršie motory, bez nároku na výkon a ochranu. Túto normu je možné použiť iba vtedy, ak je vyslovene vyžadovaná výrobcom.
 
 
 
Označovanie podľa API prenaftové motory
 
Trieda API
Stav
Použitie oleja
CI-4
Aktuálna
Zavedená v septembri 2002. Pre vysoko-rýchlostné štvortaktné motory, u ktorých je vyžadované splnenie výfukových emisných noriem roku 2004 zavedených v roku 2002. CI-4 oleje majú špeciálne zloženie a trvanlivost pri použití v motoroch s recirkuláciou výfukových splodín (EGR). Sú určené na použitie v motoroch, ktoré používajú palivo s hmotnostným obsahom síry do 0.5%. Oleje s touto normou môžu byť použité namiesto olejov spĺňajúce normy CD, CE, CF-4, CG-4 a CH-4.
CH-4
Aktuálna
Zavedená v roku 1998. Určená pre vysoko-rýchlostné štvortaktné motory, pri ktorých je vyžadované splnenie výfukových emisných noriem z roku 1998. CH-4 oleje majú špeciálne zloženie pre použitie s palivom s hmotnostným obsahom síry do 0.5%. Môžu byť použité namiesto CD, CE, CF-4 a CG-4 olejov.
CG-4
Aktuálna
Zavedená v roku 1995. Určená pre vysoko zaťažené, vysoko rýchlostné, štvortaktné motory používajúce palivo s hmotnostným obsahom síry do 0.5%. CG-4 oleje sú požadované pre motory splňujúce emisné normy z roku 1994. Môžu byť použité namiesto CD, CE a CF-4 olejov.
CF-4
Aktuálna
Zavedená v roku 1990. Určená pre vysoko-rýchlostné, štvortaktné, atmosférické motory a motory s turbodúchadlom. Môžu byť použité namiesto CE olejov.
CF-2
Aktuálna
Zavedená v roku 1994. Pre vysoko zaťažené, dvojtaktné motory. Môže byť použitá namiesto CD-II olejov.
CF
Aktuálna
Zavedená v roku 1994. Pre off-road motory s nepriamym vstrekovaním a motory používajúce palivo s hmotnostným objemem síry nad 0.5%. Môže byť použitá namiesto CD olejov.
CE
Zastaralá
Zavedená v roku 1987. Pre vysoko-rýchlostné, štvortaktné, atmosférické motory a motory s turbodúchadlom. Môže byť použitá namiesto CC a CD olejov.
CD-II
Zastaralá
Zavedená v roku 1987. Pre dvojtaktné motory.
CD
Zastaralá
Zavedená v roku 1955. Pre určité atmosférické motory a motory s turbodúchadlom.
CC
Zastaralá
Pre motory z roku 1961.
CB
Zastaralá
Pre stredne zaťažené motory z roku 1949 až 1960.
CA
Zastaralá
Pre ľahko zaťažené motory z roku 1940 - 1950.
 
V súčasnosti sa používajú nasledujúce výkonnostné triedy API:
SE (od r. 1972) oleje pre mimoriadne veľké namáhanie, spĺňajúce požiadavky výrobcov motorov vyrobených od roku 1971 do roku 1979
SF (od r. 1980) oleje pre mimoriadne veľké zaťaženie motorov vyrobených medzi rokmi 1980 až 1989, oproti SE vylepšené protioterové vlastnosti, oxidačná stabilita a ochrana voči tvorbe usadenín
SG (od r. 1989) oleje pre motory vyrobené po roku 1989, spĺňajúce najprísnejšie požiadavky na minimalizáciuopotrebovania a zníženie tvorby kalov
SH (od r. 1993) vlastnosti ako SG, testované podľa najnáročnejšieho skúšobného protokolu CMA (CMA = ChemicalManufacturers Association)
SJ (od r. 1997) oleje pre zážihové motory vyznačujúce sa doteraz najvyššou kvalitou, zohľadňujú najprísnejšie emisnélimity a nároky na úsporu paliva
CC (od r. 1961) oleje pre mierne preplňované vznetové motory pracujúce v stredne náročných a náročných podmienkach,obsahujúce aditíva proti korózii a tvorbe vysokotepelných usadenín (pre modely 1964 - 1970)
CD (od r. 1955) oleje pre vysoko zaťažované, predovšetkým preplňované motory s kompresorom pracujúcim pri vysokýchotáčkach a s rozličnou kvalitou paliva, obsahujú aditíva proti tvorbe vysokotepelných usadenín a koróziiložísk (pre modely 1970 - 1979)
CE (od r. 1984) oleje pre výkonné, veľmi namáhané motory, najmä preplňované s priamym vstrekovaním (pre modely od r.1983)
CF (od r. 1994) oleje pre motory s nepriamym vstrekovaním, bez kontroly emisií, vylepšené vlastnosti (usadeniny na      pieste, korózia ložísk)
CF-2 oleje pre dvojtaktné motory vyžadujúce účinnú kontrolu oteru a tvorby usadenín
CF-4oleje pre štvortaktné motory ťažkých nákladných áut pracujúce s najvyšším stupňom preplňovania vnajnáročnejších podmienkach, hlavne pre ťažké ťahače v diaľničnej prevádzke (pre modely od r. 1990)
CG-4 (od r. 1994) oleje pre štvortaktné vysokootáčkové motory áut pracujúce v najnáročnejších cestných i terénnychpodmienkach
CH-4 (od r. 1998)