Viskozita priemyselných olejov

ím je číslo viskozitnej triedy vyššie, tým je olej viac viskóznejší - hustejší. Ku každej viskozitnej triede je definovaná minimálna viskozita pri vysokej teplote 100°C (garancia, že olej bude aj pri vysoke teplote dostatočne viskózny a udrží sa v mazacom priestore).
 
Písmeno "W" (z anglického Winter) pri nižšej viskozitnej triede upozorňuje na to, že je pri viskozitnej triede naviac definovaná maximálna hodnota viskozity pri nízkych teplotách (garancia, že aj pri nízkych teplotách mazivo príliš neztuhne).
 
Podľa toho, či viskozita oleja vyhovuje jednej viskozitnej trieda alebo viacerým triedam, delíme oleje na jednorozsahové a viacrozsahové. Jednorozsahovým olejom je olej s označením SAE 80W, viacerozsahovým olejom je olej s označením SAE 80W/90 (spĺňa nároky viskozitnej triedy 80W a tak isto viskozitnej triedy 90).
 
Viskozná trieda
SAE
Maximálna teplota pri 150000 mPa.s
Viskozita pri 100 °C
[mm2/s]
[°C]
minimálna
maximálna
70W
-55
4,1
-
75W
-40
4,1
-
80W
-26
7,0
-
85W
-12
11,0
-
80
-
7,0
< 11,0
85
-
11,0
< 13,5
90
-
13,5
< 24,0
140
-
24,0
< 41,0
250
-
41,0
-
 

  

Výkonostné triedy prevodových olejov  

Výkonnostná
trieda API
Stav normy
Použitie oleja
GL-1
Súčastná
 Pre manuálne prevody pracujúce za tak nenáročných podmienok, že na zaistenie mazania môže byť  použitý minerálny olej (rafinát).
GL-2
Zastaralá
 Pre nápravy so šnekovým prevodom pracujúci v takom režime, že mazivo GL-1 neni schopné zaistiť  dostatečné mazanie.
GL-3
Zastaralá
 Pro manuálne prevodovky pracujúce v režime strednej až vysokej záťaže a pre nápravy s kuželovými  ozubenými kolesami pracujícími v režime malého až stredného zaťaženia. Prevádzkové podmienky  vyžadujú mazivo prekračujúce požiadavky GL-1 ale nedosahujúce požiadavkov GL-4.
GL-4
Súčastná
 Pre nápravy s kuželovými ozubenými kolesami pracujúcimi v režime strednej záťaže alebo nápravy s  hypoidným náhonom pracujúcí v režime stednej záťaže. Oleje môžu byť používané aj vo vybraných  manuálnych prevodovkách a v prípadoch spojenia hnacej nápravy a diferenciálneho prevodu.
GL-5
Súčastná
 Pre prevody, predovšetkým hypoidné prevody, pre nápravy pracujúce v rôznych kombináciach záťaže  (vysoká a nízká rychlost, vysoký zkrut a otrasy).
GL-6
Zastaralá
 Pre prevody s veľmi vysokým namáhaním vo forme zádrže. Tieto prevody vyžadujú ochranu pred  tvorbou vrypov, presahujúce možnosti maziva GL-5. Posun k iným typom prevodov minimalizuje  komerčné využitie týchto mazív.
MT-1
Súčastná
 Pre nesynchronizované manuálne prevodovky v režime vysokého zaťaženia. Mazivo obsahuje aditiva  pre extrémne vysoký tlak a pre zvýšenie teplotnej stability.

 

Približné porovnanie klasifikácie SAE olejov a ISO VG priemyselných olejov
kinematicka-viskozita-olejov