Ktorý olej je lepší?

Aby mohol byť urobený test motorového oleja, vyžaduje si to testovať olej na skutočných motoroch, najlepšie v reálnej prevádzke. Ale na dobrý odhad postačia aj testy na skúšobných motoroch. 

Motorových testov je niekoľko a každý dáva informáciu o niečom inom, preto na odhad kvality motorového oleje by bylo potrebné niekoľko motorových testov. Skúste si predstaviť,  že by mal niekdo tieto testy zaplatiť. Cena za testovanie jedného motorového oleje by se pohybovala v ráde desiatok tisíc eur.  

Niektorí výrobcovia motorových olejov čas od času robia testy vlastných olejov v reálných prevádzkových podmienkach. Niesú to ale porovnávacie testy s inými olejmi, zdôrazňujú skôr vlasnosti vlasných olejov. Pre tieto účely sa používajú bežne vyrábané oleje a výsledky týchto testov su väčšinou využívané v oblasti marketingu.

 

MOTOROVÉ TESTY PRE VÝKONOVÉ ŠPECIFIKÁCE 

Pre bližšiu predstavu si uveďme testy, ktorými olej musí prejsť, aby výrobca mohol na obal oleje napísať napr. ACEA A3/B3. Ide okrem laboratórnych skúšok celkom o sedem motorových testov, pri ktorých sa hodnotí:

  • tvorba vysokoteplotných úsad
  • viaznutie piestnych krúžkov
  • tvorba nízkoteplotných kalov
  • opotrebenie ventilového rozvodu
  • tvorba tmavých kalov na vnútorných stenách motoru

Každý test se robí na inom motore a v iných podmienkach. Po prebehnutí motorového testu se hodnotí čistota motora po jeho rozobratí, zisťuje se hmotnosť dôležitých dielov motoru pred testom a po teste, aby sa zistilo opotrebenie. Pri niekterých testoch se tiež hodnotia viskozitné vlastnosti oleja.

Len pre úplnosť, porovnávacie testy kvality olejov existujú. Výsledky všetkých testov pre všetky schválené motorové oleje má tá inštitúcia, ktorá testy robí, ale pochopiteľne príslušné výsledky odovzdá iba zadavateľovi, ktorým je väčšinou výrobca oleja. Ten výsledky nezverejňuje, ale naopak ich chráni pred konkurenčnými firmami. 

 

AKÝ JE NAJLEPŠÍ MOTOROVÝ OLEJ 

Z toho čo bolo vyššie napísane je jasné, že rozhodnúť, ktorý motorový olej je najlepší neni možné. Môže sa nám páčiť obal oleja, alebo máme sympatie k nejakej konkrétnej značke oleja, možno je na fórach prezentovaný nejaký výrobca ako najlepší...ale to nehovorí o kvalite oleja.

Preto jediná možnosť je spoľahnúť sa na údaje na obale motorového oleje. A ak sa rozhodujeme napr. medzi troma motorovými olejmi, které všetky majú špecifikáciu napr. ACEA A3/B3 a VW 502.00/505.00, potom si musíme uvedomiť, že všetky sú minimálne rovnako kvalitné, ako požaduje daná norma.Všetky tieto oleje prešli vyššie uvedenými motorovými testami, všetky splnily podmienky testov pre danú normu. Jediný rozdiel je v sile marketingu a financiách, ktoré do reklamy vložil výrobca. 

Pre úplnosť je potrebné dodať, že aj keď motorové oleje od rôznych výrobcov spĺňajú rovnakú viskozitnú normu SAE a výkonostné normy API a ACEA, neznamená to, že sú oleje 100% identické.Dôvodom je spôsob výroby motorového oleja. Motorový olej sa skladá zo základého oleja (kde je jeho podiel od 75% až 90%) a až 25% môžu tvoriť aditíva. Na výrobcovi daného oleja záleží, aký základový olej použije a aké aditíva a v akom množstve pridá do finálneho motorového oleja.

AKÝ OLEJ (NE)POUŽIŤ

Samozrejme je možné v ponuke olejov nájsť nekvalitné oleje, ktoré sú recyklované, filtrované a opäť dané do obehu na trhu. Preto ak chceme mať isotu pri použití oleja, ktorého výrobca nemá tak zvučné meno ako najznámejší výrobcovia (ktorých výrobky sú ale často predražené vďaka marketingu)  možeme vyžadovať od predajcu technický listlist o zhode a bezpečnostný list k danému oleju. Tieto dokumenty zaručujúm, že olej spĺňa normy uvedené na obale.

Určitým možným parametrom kvality oleja sú skúsenosti jednotlivých užívateľov, ktorý daný olej použili pre konkrétny motor. Diskusné fóra su plné rôznych názorov, ktorý olej sa komu lepšie osvedčil. A je skutočne pravda že niektoré oleje tesne dosahujú presne predpísane výkonostné normy (API, ACEA) a iné oleje ich ďaleko presahujú. Ale musíme si uvedomiť, že rôzne vyjadrenia na fórach su subjektívne názory, ktoré môžu byť skutočne praktické, ale tak isto rovnako zavádzajúce.