Polo syntetika - plná syntetika - minerál?

Polo syntetický motorvý olej je určený pre staršie motory a s veľkým počtom najazdených km. Minerálny olej nieje kvalitný a je najlacnejší. Plno syntetický motorový olej je najlepší a najkvalitnejší olej pre každý motor. Toto je všeobecne rozšírená informácia o motorovom oleji, keď sa hovorí o tom či je plno syntetický, polo syntetický alebo minerálny.
 
Čo ale v skutočnosti znamená takéto označenie oleja? Vypovedá o jeho kvalite? A sú vôbec pojmy “plno-syntetický, polo-syntetický a minerálny olej” správne?
 
Čo predstavuje ľudové označenie “plná syntetika - polo syntetika a minerál”?
Toto označenie nieje odstupňovanie kvality oleja, ale hovorí o technológii výroby oleja. Aby sme boli presnejší jedná sa o technológiu výroby základového oleja z ktorého sa potom pridaním aditív vyrába motorový olej. Podla spôsobu výroby rozlišujeme dva typy základových olejov.
 
Minerálne základové oleje
Získavajú sa priamo z ropy, ktorá je zakladným produktom na výrobu minerálnych olejov. Spôsob získania minerálneho olej z ropy je rafinácia alebo hydrokrakovamie. Cieľom je odstrániť z ropy nežiadúce zložky ako je parafín, síra atď.
 
Syntetické základové oleje
Tento typ základových olejov sá získavá syntézou - chemickým zlučovaním základných uhlovodíkových molekúl. Je tak možné vytvoriť takú štruktúru zakladového oleja aká je požadované a základový olej nieje závislý od kvality základovej suruviny - ropy, ako to je pri minerálnych olejoch.
 
Určuje technológia výroby oleja jeho kvalitu?
Ako syntetické tak minerálne základové oleje majú svoje špecifické vlastnosti, ktoré sa využívajú pri výrobe rôznych mazív. Z minerálnych základových olejov nieje technicky možné vyrobiť oleje s takými vlastnosťami ako je mozné vyrobiť zo syntetických základových olejov a tak isto to platí naopak.
 
Z minerálnych základových olejov je možné vyrobiť kvalitné oleje s viskozitou 10W-40 alebo 15W-40 a zo syntetických základových olejov je možné vytvoriť kvalitné motorové oleje s viskozitou 5W-30 alebo 0W-40. Každý z týchto olejov má svoje opodstatnenie pri použití v motoroch a neznamená to, že jeden je horší a druhý lepší. Zjednodušene povedané, najlepšie je riadiť sa doporučením výrobcu auta aký olej predpisuje pre dané auto a není dôležitá technológia výroby - či sa jedná o minerálny, alebo syntetický olej.
 
 
Je správne označovať oleje ako “plno-syntetický, polo-syntetický a minerálny”?
V poslednej dobe sa upúšťa od označovania olejov ako plná syntetika, polo syntetika či minerál, pretože toto označenie nenesie hodnotné informácie pre spotrebiteľa a dokonca je nepresné. Na obaloch motorových olejov sa ešte vyskytuje označenie “syntetický olej”. V tomto prípade sa predpokladá, že ná výrobu oleja bol použitý syntetický základový olej. Ale zároveň to neznamená, že olej neobsahuje minerálne zložky.
 
Dokonca je možné tvrdiť, že žiadny olej neni 100% syntetický. Už len z toho dôvodu, že aj keď je použitý na výrobu motorového oleja synetický základový olej, druhú zložku tvoria aditíva, ktoré sa rozpúšťajú v minerálnych olejoch. Pri vysokej aditivácii môžu prísady tvoriť až 30% objemu. Preto aj olej s označením “plno-syntetický” vždy obsahuje minerálne zložky.
 
Tak ktorý je lepší?
Pri výbere motorového oleja nieje podstatná technológia výroby, ale parametre, ktoré spĺňa. Prvým parametrom je viskozita oleja - SAEa tak isto dôležité sú výkonové normy olejov ACEA (európska norma) a prípadne americká norma API. V poslednej dobe sa dosť prihliada na výkonové normy výrobcov automobilov (VW, MB, BMW, GM...)