.

ACEA - výkonová norma motorového oleja

Združenie CCMC (Committee of Common Market Automobile Constructors) bolo od roku 1991 nahradené Asociáciou európskych konštruktérov vozidiel -ACEA (Association des Constructeurs Europeens de ľAutomobile), ktorá koncom roka 1995 vydala vlastnú výkonnostnú klasifikáciu motorových olejov.
 
Klasifikácia ACEA delí motorové oleje do troch skupín:
1.)  zážehové motory / vznetové motory (označené písmenom "A/B")
2.)  vysokovýkonné vznetové motory (označené písmenom "E")
3.) zážehové a vznetové motory osadené filtrom pevných častíc  (označené písmenom "C")
Výkonnostný stupeň je vyjadrený pre daný typ motora číslom (od "1" vyššie ). V zásade platí, že čím je toto číslo vyššie, tým kvalitnejší je olej.
 
Ako správne rozumieť označovaniu podľa normy ACEA?
Pred rokom 2005 existovali 3 skupiny podľa normy ACEA a to:
ACEA A -> zážehové motory
ACEA B -> vznetové motory
ACEA E -> veľkoobjemové naftové motory
 
Po roky 2005 došlo k zlúčeniu skupín A a B. Preto sa po novom uvádzajú vžy spolu napr. A1/B1. Zároveň vznikla nová skupina ACEA  C, ktorá vyjadruje kompatibilitu s katalyzátormi. Skupina E sa nemenila.
 
ACEA A/B -> jedna skupina pre zážihové a vznetové motory
ACEA C -> motory s katalyzátormi
ACEA E-> veľkoobjemové naftové motory
 
 
Význam jedotlivých parametrov v označení ACEA.
 
A3/B4 - 04 Issue 2
 
Trieda-> indikuje obecne typ motoru (A/B, E) a požiadavok na kompatibilitu s prídavným zariadením (C)
Kategória-> Indikuje použitie v rámci triedy 1 až 7
 
Údaje, ktorá sa na etikete neuvádzajú
Rok -> Rok vydania špecifikácie tejto úrovne
Číslo vydania(Issue)  -> Indikuje aktuálne zmeny v požiadavkách, bez zvýšenia nárokov
 
     
 Klasifikácia ACEA pre osobné a ľahké úžitkové autá
 
Použitie / kategórie
A1/B1
A3/B3
A3/B4
A5/B5
Ľahkobežné, úspora paliva HTHS 2,9 -3,5 (XW-20 min.2,6)
X
 
 
X
Vysoká výkonnosť, predĺžené intrevaly výmeny
 
X
X
X
Vznetové s priamym vstrekovaním
 
 
X
 
Sulfátový popol (%hm)
≤1,3
≤1,5
≥0,9≤1,5
≤1,6
≥1,0≤1,6
≤1,6
TBN (mg KOH/g)
≥8,0
≥8,0
≥8,0
≥10,0
≥8,0
 

 Klasifikácia ACEA pre osobné a ľahké úžitkové autá – Low SAPS 

Použitie / kategórie
C1
C2
C3
C4
Kompatibilné s TWC a DPF
X
X
X
X
HTHS (mPas)
≤ 2,9
≤ 2,9
≤ 3,5
≤3,5
Noack (%hm)
≤ 13
≤ 13
≤ 13
≤11
Síra (%hm)
≤ 0,2
≤ 0,3
≤ 0,3
≤0,2
Sulfátový popol (%hm)
≤0,5
≤ 0,8
≤ 0,8
≤ 0,5
Fosfor (%hm)
 
0,07*-0,09
≤0,09
0,07*-0,09
≤0,09
TBN (mg KOH/g)
 
 
≥6
≥6
  

 Klasifikácia ACEA pre veľkoobjemová naftové motory 

Použitie / kategórie
E4
E6
E7
E9
Kompatibilné s SCR a EGR
 
X
X
X
Kompatibilné s DPF, Low SAPS
 
X
 
X
Predĺžené intrevaly výmeny
X
 
X
X
TBN (mg KOH/g)
≤12,0
≤7,0
≤9,0
≤7,0
TBN ACEA 2007 (mg KOH/g)
≥12,0
-
-
-
 

 * dolná hranica uvedená s ohľadom na vek motoru

DPF – filter pevných častíc
TWC – trojčinný katalyzátor
HTHS – dynamická viskozita pri 150C
TBN – číslo celkovej alkality
SCR - selektívna katalytická redukcia roztokom močoviny
EGR – recirkulácia výfukových plynov
Výkonnostná trieda ACEA
Použitie oleja
HTHS
[mPa.s]
A1, B1
Štandardný olej, normálny interval výmeny
2,9 - 3,5
A2, B2
Štandardný olej, normálny interval výmeny (už neplatné)
> 3,5
A3, B3
Olej pre vysokou záťaž, možnosť predĺžených intervalov výmeny
> 3,5
B4
Ako B3 + možnosť použiť pre dieselové motory s priamym vstrekovaním
> 3,5
A4
Rezervované pre oleje pre benzínové motory s priamym vstrekovaním
-
A5, B5
Ako A3 / B4, avšak so zníženou viskozitou HTHS
2,9 - 3,5
     
E1
Už neplatné od 3/2000
>= 3,5
E2
Štandardný olej, normálny interval výmeny
>= 3,5
E3
Olej pre vysokú záťaž, možnosť predĺžených intervalov výmeny (už neplatná norma)
>= 3,5
E4
Olej pre extrémne vysokú záťaž, možnosť prdĺžených intervalov výmeny
>= 3,5
E5
Olej pre vysokú zátaž, možnosť predĺžených intervalov výmeny
>= 3,5
E6
Vysoko stabilný olej podporujíci čistotu piestov, znižujúcí opotrebenie (včetne pôsobenia sadzí) a zasťujúci stále mazanie. Olej je doporučovaný pre moderné, vysoko zaťažované vznetové motory, splňujúce emisné limity Euro 1-4. Umožňuje predĺžené výmeny intervalu podla doporučenia výrobcu. Je vhodný pre motory so systémom EGR (Exhaust Gas Recirculation), DPF (Diesel Particulate Filter) a SCR NOx(Selective Catalitic Reduction). Trieda E6 je špeciálne doporučovaná pre motory s DPF systémom, který spaluje palivo s nízkym obsahem síry (50 ppm).
>= 3,5
E7
Stabilný olej zabraňujúci usadzovaniu nečistôt na piestoch a vzniku zrkadlových plôch na stenách valcov. Obmedzuje opotrebenie (včetne pôsobeniu sadzami) a vznik úsad v turbodúchadlách. Olej je doporučovaný pre moderné, vysoke zaťažované vznetové motory splňujúce emisné limity Euro 1-4. Umožňuje predĺžené výmenné intervaly poľa doporučenia výrobcom. Je vhodný pro väčšinu motorov so systémami EGR (Exhaust Gas Recirculation) a SCR NOx (Selective Catalitic Reduction). Není vhodný pre systémy DPF (Diesel Particulate Filter).
>= 3,5
 
Výkonnostná trieda ACEA
Použitie oleja
HTHS
[mPa.s]
C1
Stabilný olej kompatibilný s katalyzátormi pre vysoko výkonné zážihové a vznetové motory osobných a ľahkých nákladných automobilov so systémy DPF (Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way Catalyst), ktoré vyžadujú nízkoviskózny olej so zníženým obsahem SAPS (Sulfate Ash Phosphorus Sulfur - sulfátový popol, síra, fosfor) a HTHS vyššou ako 2.9 mPa.s. Tieto oleje predlžujú životnost systémov DPF a TWC a znižujú spotrebu paliva.
> 2,9
C2
Stabilný olej kompatibilný s katalyzátormi pre vysoko výkonné zážihové a vznetové motory osobných a ľahkých nákladných automobilov so systémom DPF (Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way Catalyst), ktoré vyžadujú nízkoviskózny olej s HTHS vyššou ako 2.9 mPa.s. Tieto oleje predlužujú životnosť systémov DPF a TWC a znižujú spotrebu paliva.
> 2,9
C3
Stabilný olej kompatibilný s katalyzátormi pre automobily so systémami DPF (Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way Catalyst). Tieto oleje predlužujú životnosť týchto systémov.
> 3,5
C4
Stabilný olej kompatibilný s katalyzátormi pre automobily so systémami DPF (Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way Catalyst). Tieto oleje predlužujú životnost týchto systémov. (norma je platná od roku 2006)
> 3,5
 
 
 

Špecifikácia ACEA a jej požiadavky na chemické zloženie oleja a viskozity HTHS

Trieda ACEA
Sulfátový popol
% hm.
Fosfor
% hm.
Síra
% hm.
Vyskozita pri 150 °C 
HTHS [mPa.s]
ACEA A1/B1
max. 1,3
   
2,9 - 3,5
ACEA A3/B3
max. 1,5
   
min. 3,5
ACEA A3/B4
max. 1,6
   
min. 3,5
ACEA A5/B5
max. 1,6
   
2,9 - 3,5
ACEA C1
max. 0,5
max. 0,05
max. 0,2
min. 2,9
ACEA C2
max. 0,8
0,07 - 0,09
max. 0,3
min. 2,9
ACEA C3
max. 0,8
0,07 - 0,09
max. 0,3
min. 3,5
ACEA C4
max. 0,5
max. 0,09
max. 0,2
min. 3,5
ACEA E2
max. 2,0
   
min. 3,5
ACEA E4
max. 2,0
   
min. 3,5
ACEA E6
max. 1,0
max. 0,08
max. 0,3
min. 3,5
ACEA E7
max. 2,0
 
 
min. 3,5
 
 

Podrobnejší popis súčastných a starších noriem ACEA:

A1-98 (od. r. 1998) oleje s vysokou ochranou piestu pred tvorbou usadenín, tvorbou kalov a  opotrebovaním, s vysokou odolnosťou proti oxidácii pri vysokých teplotách. Umožňujú dosahovať úspory paliva min. 2,5% v porovnaní s olejmi 15W-40

A2-98 (od r. 1998) ako A1-98, lepšia ochrana ložísk, vyššia výkonnosť ako u CCMC G4

A3-98 (od r. 1998) ako A2-98, s vyššou odolnosťou voči oxidácii pri vysokých teplotách, vyššouvýkonnosťou ako pri CCMC G5

B1-98 (od r. 1998) oleje zabezpečujúce vysokú ochranu piestu pred tvorbou usadenín a vačiek proti opotrebovaniu, umožňujúce dosahovať úspory paliva min. 2,5% v porovnaní s olejmi 15W-40.

B2-98 (od r. 1998) ako B1-98, lepšia ochrana ložísk, vyššia výkonnosť ako u CCMC PD2

B3-98 (od r. 1998) ako B2-98, lepšia ochrana vačiek proti opotrebovaniu, kontrola viskozity a rozptyľovania sadzí, vyššia výkonnosť ako u CCMC PD2

B4-98 (od r. 1998) ako B2-98, ale pre motory s priamym vstrekovaním

E1-98 (od r. 1998) oleje s vysokou ochranou piestu pred tvorbou usadenín a vačiek proti opotrebovaniu, lepšie ako u CCMC D4

E2-98 (od r. 1998) lepšie vlastnosti ako E1-96 , predovšetkým vyššia čistota a nižšie opotrebovanie motora

E3-98 (od r. 1998) ako E2-96, lepšia ochrana vačiek pred opotrebovaním, kontrola viskozity a rozptyľovania sadzí, vyššia výkonnosť ako u CCMC D5

E4-98 (od r. 1998) oleje pre vznetové motory najvyššej výkonnostnej úrovne (tzv. SHPD - Super High Performance Diesel) s predĺženým intervalom výmeny oleja

E5-98 (od r. 1999) čistota piestu ako u ACEA E3-98, ale znížené opotrebovanie motora v porovnaní s E3 a E4