HTHS viskozita

HTHS viskozita je dynamická viskozita meraná pri vysokej teplote (150°C) a vysokom šmykovom spáde (106 s-1). HTHS (angl.: High Temperature High Shear) súvisí s hrúbkou mazacieho filmu. Čím je HTHS viskozita oleja vyššia, tým olej tvorí hrubší (hrubší, nie však pevnejší) mazací film. Moment, kedy môže dôjsť k porušeniu celistvosti filmu, je daný pevnosťou mazacieho filmu. Z bežne udávaných parametrov motorového oleja sa možno najlepšie orientovať práve podľa údajov o HTHS viskozite. Čím je HTHS viskozita vyššia, tým je väčšinou vyššia aj pevnosť mazacieho filmu.
 
Závislosť typu oleja a HTHS
Hodnota 3,5 mPa.s je dôležitou hodnotou HTHS viskozity. Olejom s viskozitou vyššou, ako je táto hodnota, hovoríme oleje s normálnou HTHS viskozitou, oleje s nižšou hodnotou HTHS viskozity sú oleje so zníženou HTHS viskozitou.
 
V praxi sa stretávame sa s troma typmi olejov, odlišujúcimi sa hodnotami HTHS viskozity. Ak berieme do úvahy európsky trh, tak tieto typy olejov by sme mohli rozdeliť do troch skupín podla viskozity HTHS:
 
1.) HTHS v rozmedzí 3,5 až 4,3 mPa.s 
- oleje s viskozitou SAE xW-40 
- oleje SAE xW-30 špecifikácie ACEA A3/B3, A3/B4, C3 alebo E
 
2.) HTHStesne nad 2,9 mPa.s 
- oleje SAE xW-30 špecifikácie ACEA A1/B1, A5/B5, C1 alebo C2
 
3.) HTHS nad 2,6 mPa.s.
- túto skupinu tvoria oleje špecifikácie 0W-20
 
Kde použiť olej so zníženou viskozitou HTHS
Motorové oleje s normálnou HTHS vyskozitou nad 3,5 mPa.s možno použiť kedykoľvek bez rizika poškodenia motora (samozrejme s prihliadnutím na vek motora, kilometrový priebeh a výkonnostnú špecifikáciu doposiaľ prevádzkovaného oleja).
 
oleje so zníženou HTHS viskozitou (sú to väčšinou súčasné long life oleje - napr. tzv. longlife oleje špecifikácie VW 503.00/506.00/506.01, tiež oleje špecifikácie ACEA C1 a C2) možno použiť iba tam, kde to výrobca motora povoľuje (vzhľadom k zníženej HTHS viskozite ich nemožno použiť do motorov, kde sa odporúčajú oleje ACEA A2/B2 alebo A3/B3, B4).
 
V súčasnosti je áut s takýmito motormi oveľa viac ako niekoľko rokov späť, sú to väčšinou novšie motory výrobcov VW, OPEL, Ford, Renault, Peugeot, japonské či kórejské automobily. Nevýhodou nižšej HTHS viskozity je zvýšená spotreba oleja a vyššia hlučnosť motora, výhodou zase nižšia spotreba paliva v dôslednu nižších pasívnych odporov pohyblivých súčastí v motore, ktorá prvé dva nedostatky vynahradí.
 
V prípade príliš nízkej HTHS viskozity môže byť mazací film príliš tenký a môže dôjsť k jeho pretrhnutiu a tým nedostatočnému mazaniu po sebe sa posúvajúcich klzných plôch. Aj znížená hodnota HTHS viskozity niektorých ľahkobežných olejov (väčšinou viskozitnej špecifikácie SAE 5W-30 a 0W-30) je však stále úplne dostatočná pre kvalitné mazanie väčšiny moderných motorov.
 
Vplyv teploty na mazací film
Na pevnosť mazacieho filmu pôsobí aj teplota v motore. Zvýšenie teploty spôsobí zníženie viskozity oleja a tým sa zmenší aj hrúbka mazacieho filmu. Preto sa v tepelne namáhaných súťažných motoroch používajú oleje viskozitnej špecifikácie napr. SAE XW-50 alebo XW-60, aby sa aj pri vyšších teplotách zabezpečila dostatočne hrubá olejová vrstva medzi trecími plochami. Pre bežné motory je však použitie týchto olejov zbytočné a môže byť pre motoristu aj nevýhodné z dôvodu vyššej spotreby paliva.
 
Dodržanie minimálne stanovenej HTHS viskozity pri výbere oleja zaručí, že olej bude v prevádzke i pri zvýšených teplotách dostatočne mazať všetky miesta v motore, hlavne najviac tepelne namáhané - piest, piestne krúžky, ventily, turbodúchadlo a i. Jej minimálna hodnota je spätá s výkonnostnými špecifikáciami oleja stanovenými výrobcom motora (špecifikácie ACEA, firemné špecifikácie VW, MB, GM, Ford a ďalšie), ktoré je nutné dodržať pre zabezpečenie bezporuchovej prevádzky motora.
 
 
Špecifikácia ACEA a jej požiadavky na chemické zloženie oleja a viskozity HTHS
Trieda ACEA
Sulfátový popol
% hm.
Fosfor
% hm.
Síra
% hm.
Vyskozita pri 150 °C 
HTHS [mPa.s]
ACEA A1/B1
max. 1,3
 
 
2,9 - 3,5
ACEA A3/B3
max. 1,5
 
 
min. 3,5
ACEA A3/B4
max. 1,6
 
 
min. 3,5
ACEA A5/B5
max. 1,6
 
 
2,9 - 3,5
ACEA C1
max. 0,5
max. 0,05
max. 0,2
min. 2,9
ACEA C2
max. 0,8
0,07 - 0,09
max. 0,3
min. 2,9
ACEA C3
max. 0,8
0,07 - 0,09
max. 0,3
min. 3,5
ACEA C4
max. 0,5
max. 0,09
max. 0,2
min. 3,5
ACEA E2
max. 2,0
 
 
min. 3,5
ACEA E4
max. 2,0
 
 
min. 3,5
ACEA E6
max. 1,0
max. 0,08
max. 0,3
min. 3,5
ACEA E7
max. 2,0
 
 
min. 3,5